Pamięci Jerzego Bechynego

Mamy poważny problem z nazwiskiem zmarłego zielonogórskiego muzyka. To Jerzy Bechyne. Czy jego nazwisko należy odmieniać?

Nazwiska w języku polskim należy odmieniać. A więc: Bechynego, Bechynemu, Bechynem.

M. Bugajski