Pochodzę z Rychcic

Jak się odmienia nazwa Rychcice? Pochodzę z Rychcic czy z Rychciców?

Nazwę miejscowości Rychcice należy odmieniać analogicznie do miasta Pabianice. Zatem: Rychcice, Rychcic, Rychcicach.

Słowniki nazw miejscowych notują także przymiotnik (rychcicki) oraz nazwę mieszkańców (rychciczanin, rychciczanka).

Położona niedaleko Drohobycza na Ukrainie wieś Rychcice jest bliska mieszkańcom województwa lubuskiego. Jak można przeczytać w Wikipedii, w sierpniu 1945 pięćdziesiąt polskich rodzin z parafii Rychcice zostało przesiedlonych na tzw. Ziemie Odzyskane. Ich potomkowie zamieszkują dziś m.in. Drzonów, Witnicę, Świerkocin, Nową Sól, Żabno, Kiełcz, Wleń, Bytów.

Jesica Woźniak