Baczyna-Kolonia

Baczyna-Kolonia – dziwna nazwa… Jak utworzyć przymiotnik i nazwę mieszkańca?

W przypadku, kiedy nazwa składa się z dwóch lub więcej rzeczowników w związku zgody, stawiamy między nimi łącznik, np. Bielsko-Biała. Nie stawiamy łącznika tylko wtedy, gdy pierwszym z rzeczowników jest wyraz: kolonia, osada lub osiedle (ponieważ według słowników są to określenia na rodzaj miejscowości lub jej część).

Przymiotniki powstałe od złożeń dwóch rzeczowników należy zapisać z łącznikiem, np. bielsko-bialski. Często tworzy się je jedynie od pierwszego członu, np. bialski. Jednak przy tworzeniu przymiotników pomijamy drugie człony nazw typu: zdrój lub kolonia, np. Kudowa-Zdrój, kudowski.

Od nazw złożonych z rzeczowników w związku zgody tworzy się nazwę mieszkańców od pierwszego rzeczownika, np. Bielsko-Biała, bielszczanka. Teoretycznie można tworzyć nazwy dwuczłonowe, jednak formy powstałe w ten sposób brzmią sztucznie i urzędowo, np. bielsko-bialanin.

Słownik normatywny nazw miejscowych województwa gorzowskiego i pilskiego pod redakcją Edwarda Homy oraz Słownik nazw miejscowości i mieszkańców z odmianą i poradami językowymi pod redakcją Marka Łazińskiego rejestrują miejscowość Baczyna:Baczyna, do Baczyny, o Baczynie, baczyński, baczynianin, baczynianka.

Zatem: Baczyna-Kolonia, Baczyny-Kolonii (koniecznie przez -ii), Baczynie-Kolonii, baczyński (lub brzmiący nieco sztucznie baczyńsko-koloński), baczynianin, baczynianka.

Jesica Woźniak