Sztubak

Czy wyraz sztubak można używać współcześnie?

Sztubak jest przykładem wyciągania dawnych wyrazów z lamusa i tworzenie na ich podstawie nowych słów i znaczeń. Obecnie oznacza ‘uczeń, uczniak’; dawniej ‘uczeń szkoły podstawowej’ – to wyraz utworzony od rzeczownika sztuba w znaczeniu ’szkoła’, który wyszedł z użycia.
Sztuba to zapożyczenie z języka niemieckiego Stube ‘izba’. W wieku XIX było odczuwane jako przestarzałe i oznaczało ‘pokój, izba, komnata’. W znaczeniu żartobliwym oznacza ‘szkołę’. Sztuba jest podstawą słowotwórczą wyrazu sztubak i kolejnych derywatów: sztubaczka, sztubactwo, sztubacki, sztubaczyć (‘zachowywać się niepoważnie, dokazywać albo skarżyć na kogoś’).

Monika Kaczor