Świętno – święcieński

Jak brzmi prawidłowa forma przymiotnika od nazwy własnej Świętno? Czyżby świętniański?

swietno

Przymiotnik od Świętnoświęcieński; z formantem -ski, ruchomym e oraz z wymianą t:ć i n:ń.

M. Bugajski