„… za zieloną ukrainą”

Dlaczego w wersie „… za zieloną ukrainą” ostatni wyraz jest napisany małą literą?

W słowniku Witolda Doroszewskiego wyraz ukraina występuje w znaczeniu potocznym – jako ‘miejscowość bardzo odległa, daleka od czyjegoś miejsca zamieszkania’.
We wspomnianym wyżej wersie obserwujemy zmianę znaczenia, czyli przejście formy z klasy nazw pospolitych do klasy nazw własnych. Znaczenie wyrazu ukraina się wyspecjalizowało. Pierwotnie ukrainą nazywano ‘terytorium przygraniczne, pograniczne, kraj na granicy, kresy’. W funkcji nazwy własnej po raz pierwszy została użyta w 1590 roku w tytule konstytucji sejmowej według projektu Jana Zamoyskiego.

Monika Kaczor

Robić inbę

Co oznacza zwrot robić inbę?

Robić inbę oznacza robić coś kontrowersyjnego, nieprzyjemnego, negatywnego w kontekście afery, dyskusji, kłótni, czynienia wyrzutów, przedstawiania pretensji. Kiedyś mówiło się na taką sytuację niezły dym.
Początkowo inba była określeniem imprezy, spotkania towarzyskiego.
Najczęściej jest ono używane półserio, a jego zastosowaniem sygnalizujemy, że sprawa nie jest do końca poważna i należy mieć do niej dystans.
Jest synonimem dramy, awantury, draki.

Monika Kaczor